Udruga umirovljenika Općine Gradina

OIB 25215885665
Registarski broj 10000515
Sjedište: Trg kralja Zvonimira 4, Gradina
Predsjednik udruge: Slavko Tuk 098/656-314

Cilj

Zaštita, promicanje, razvitak i unapređenje prava i interesa umirovljenika; • razvijanjem prijateljstva, uzajamnosti i solidarnosti među umirovljenicima; • njegovanje tekovina Domovinskog i drugih oslobodilačkih ratova u RH; • razvijanje kulturnog i zabavnog života; • organiziranje sportskih, rekreativnih i drugih sličnih aktivnosti i • ostvarivanje drugih interesa članova Udruge.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: • proučavanjem prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, predlaganjem nadležnim tijelima mjera za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja svojih članova; • neposrednom skrbi i drugim vidovima pomoći invalidnim i najugroženijim članovima Udruge; • organiziranjem odmora, izleta, sportskih natjecanja, rekreacije, kulturnih i zabavnih priredbi; • informiranjem članstva i javnosti o problemima i zahtjevima umirovljenika; • ostvarivanjem suradnje sa srodnim udrugama u RH i inozemstvu; • pribavljanjem i korištenjem materijalnih sredstava za rad Udruge; • drugim djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Udruge