UDVDR ogranak Općine Gradina

OIB 50402485906
Registarski broj 10001061
Sjedište: Trg kralja Zvonimira 9a, Gradina
Predsjednik udruge: Marin Viljevac- 099/678-6830

Cilj

Udruga je osnovana u cilju promicanja i održavanja identiteta postrojba Domovinskog rata, obilježavanje njihovih obljetnica.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Udruge su: – okupljanje branitelja, dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, – promicanje vrijednosti Domovinskog rata, – zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, – zaštita interesa hrvatskih ratnih invalida iz Domovinskog rata s područja općine Gradina, – zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s područja općine Gradina, – zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji s područja općine Gradina, – poticanje organiziranja istraživačkih i savjetodavnih stručnjaka ili timova radi praćenja znanstvene obrade i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće sudionika Domovinskog rata, te pokretanje projekata radi preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća branitelja, – promicanje i organiziranje timova stručnjaka koji prate problematiku populacije hrvatskih branitelja, predlažu, u suradnji s nadležnim državnim tijelima, zakonsko reguliranje prava branitelja i stradalnika Domovinskog rata, te prate i skrbe za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje tih prava, – organizirano pružanje pomoći i prevladavanje socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika domovinskog rata, – održavanje motiviranosti i spremnosti članova na obranu, na jačanje domoljublja, borbenog morala i slično.