Šteta od mraza u Gradini 2.300.000 kuna

Nakon što je župan Tomislav Tolušić proglasio elementarnu nepogodu zbog mraza i za općinu Gradina, oštećeni su mogli podnijeti prijave. Prema izračunu na osnovu podnijetih prijava koje su predane u Županijsko povjerenstvo procijenjena je ukupna šteta na gotovo 2 milijuna i 300 tisuća kuna. Činjenica je da se procijenjene štete nikada ne nadoknađuju u cijelosti, a načelnik općine Dražen Peić predviđa da će to biti kao i do sada od 10 do 20 posto, čime bi se poljoprivrednicima barem malo pomoglo u ublažavanju posljedica. (www.icv.hr)