Rezultati javnog poziva za financiranje programa/projekata iz proračuna općine gradina za 2017. godinu po raspisanom javnom pozivu općine Gradina

Rezultati javnog poziva…