Rezultati Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12,), članka 33.. 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradina, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015 utvrđuje i objavljuje:

1. DRAGAN DAMJANIG
1. SAVO INJAC
2. GORAN PUTNIK
3. DOBRINKO BATES
5 LJILJANA ZEC
6. LJILJANA VALADŽUA
7. PETAR KAJGANIĆ
8. LADiSLAV ŠUKUNDA
9. RADE VALADŽUA
10. DALIBOR JEREMIJA
11. RANKO BEJATOVIĆ
12. BORISLAV ROGIĆ
13. DRAGOSLAV MARČETIĆ

III. U Vijeće srpske nacionalne manjine izabrane/izabrani su sljedeće/sljedeći kandidatkinje/kandidati:

1. DRAGAN DAMJANIĆ
2. SAVO INJAC
3. GORAN PUTNIK
4. DOBRINKO BATES
5. LJILJANA ZEC
6. LJILJANA VALADŽUA
7. PETAR KAJGANIĆ
8. LADISLAV ŠUKUNDA
9. RADE VALADŽUA
10. DALIBOR JEREMIJA

REZULTATI IZBORA- ovjereni