Proglašena je prirodna nepogoda na području Općine Gradina

foto: K. Toplak

Župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović proglasio je 24. svibnja 2023. godine, prirodnu nepogodu za područje općine Gradina, uzrokovanu prekomjernim oborinama koje su uzrokovale poplave na području općine Gradina tijekom mjeseca svibnja 2023. godine, pri čemu je uslijed navedenog, uzrokovana velika materijalna šteta na svim poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima,…

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • Obrazac izjave o osiguranju
  • Obrazac privole
  • Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun)

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

  • osobno u Općini Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, Gradina
  • poštom na adresu: Općini Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33411 Gradina (napomena: Prijava za prirodnu nepogodu – poplava.)

Prijave se primaju od 26.svibnja do zaključno 02.lipnja 2023. godine, a u prostorijama Općine Gradina radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, zaključno sa 02. lipnjom 2023. godine do 14,00 sati.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj: 033/784-227.

Potrebne obrasce možete preuzeti u prostorijama općine i na službenoj stranici Općine Gradina.

Izjava o osiguranju imovine

Privola prijavitelja

Obrazac PN