Poziv na Javnu raspravu

U periodu od 13. svibnja 2015. godine do 12. lipnja 2015. godine stavlja se na javni uvid Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Gradina za razdoblje 2015. – 2021. godine. Nacrt Plana bit će izložen svakog radnog dana u vremenu od 08,00 -14,00h, od 13. svibnja 2015. godine do 12. lipnja 2015. godine, u Sali za sastanke općine Gradina. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, vezani isključivo za predmet Nacrta Plana, mogu se dostaviti poštom, na adresu:

OPĆINA GRADINA

Jedinstveni upravni odjel
Trg hrvatskih branitelja 12
33 411 GRADINA

ili dati na mjestu javnog uvida,

najkasnije do isteka posljednjeg dana javnog uvida.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzimati u razmatranje i pripremu izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik

Ivana Brajković