Počeli upisi u redoviti i predškolski program Dječjeg vrtića “Krijesnica” Gradina

Krenuli su upisi djece u redoviti program Dječjeg vrtića “Krijesnica” Gradina u pedagošku 2023./24. godinu. Zahtjevi za upis djece od navršene 3 godine do polaska u osnovnu školu, primat će se do 26. svibnja, odnosno do popune kapaciteta.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u objektu dječjeg vrtića ili na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića “Krijesnica”.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića također je donijelo odluku o objavi Oglasa za upis djece u program predškole, to jest „Male škole“.

Pravo i obvezu na upis djece po programu predškole ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu, odnosno djeca rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine koja imaju prebivalište na području općine Gradina.

Stoga se obavještavaju svi roditelji da prijave za upis djece u program predškole mogu dostaviti do 26. svibnja putem Zahtjeva objavljenog na službenoj web stranici vrtića.

(www.icv.hr, DV “Krijesnica” Gradina)