Općina Gradina

Općina Gradina podijelila 682.010,48 kn za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode koja je zadesila poljoprivrednike općine Gradina tijekom 2011. godine

Read More »

Sjednica vijeća za prevenciju općine Gradina

10. veljače 2012. godine u prostorijama općine Gradina održana sjednica vijeća za prevenciju općine Gradina kojima su prisustvovali načelnik policijske postaje Virovitica gosp. Zlatko Barčan, vlć. Ivan Pofuk, ravnatelj OŠ Gradina Slavko Tuk, predstavnik Mladeži Marko Ajček, predstavnik branitelja Mario Široki, predsjednik općinskog vijeća općine Gradina Vinko Brođanac i drugi. ...

Read More »

Obavijest

Zakon o javnoj nabavi Temeljem članka 5. c. Zakona o javnoj nabavi („NN“ RH br. 110/07, 125/08) obavještavamo Vas da načelnik općine Gradina ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s ...

Read More »

Događanja u listopadu

Gradina slavi Sv. Vendela dana 20. listopada 2009. godine koji je ujedno i dan mjesnog odbora Gradina Općina Gradina isplatila 141.550,00 kn za podmirenje troškova ogrijeva socijalno ugroženim obiteljima. Općina Gradina raspisuje natječaj za dugogodišnji zakup državnog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na području općine Gradina. Ovim natječajem u zakup ...

Read More »

Brezovica

Zbog dugogodišnjih problema sa jednim od mještana Brezovice , izgradnja novog puta. Več nekoliko godina postoji problem sa jednim putem u Brezovici gdje vlasnik zemljišta na kojem se nalazi put zabranjuje svojim mještanima prolaz istim . Zbog nemogudnosti prilaza svojim poljima mještani Brezovice potražili su pomod načelnika općine gos. Peića. ...

Read More »