Izbori 2013.

Izvješće o financiranju izbora Op. Gradina 2013. – preuzmite ovdje… Kandidacijska  lista Cindrić-lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje… Kandidacijska  lista HDSSB -lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje… Kandidacijska  lista hdz-lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje… Kandidacijska  lista HSP -lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje… Kandidacijska  lista SDP-lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje… Rezultati konačni za ...

Read More »

Javni natječaj

Dokumentacija za nadmetanje- DIMNJAČAR – preuzmite ovdje… JAVNI NATJEČAJ  groblja – 2012. – preuzmite ovdje… JAVNI NATJEČAJ  javne zelene površine – 2012. – preuzmite ovdje… Javni poziv 2012. – preuzmite ovdje… OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA – preuzmite ovdje…

Read More »

Plan nabave

Plan nabave za 2012- II izmjene – preuzmite ovdje… Plan nabave za 2012 – preuzmite ovdje… Plan nabave za 2013 – preuzmite ovdje…

Read More »