Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je glavno tijelo u općini – jedinici u teritorijalnoj podjeli određene države. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo čije predstavnike biraju građani općine i obavlja poslove koje su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug. Općinsko vijeće je kolektivno tijelo.

Općinsko vijeće predstavičko je tijelo građana općine. Mandat članovima traje 4 godine, a članove biraju građani na neposrednim i općim izborima tajnim glasovanjem.

Predsjednik Općinskog vijeća je Ivan Matić koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga.

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Općine i zakona.

Općinsko vijeće Općine Gradina ima 13 članova:

 1. Ivan Matić
 2. Branko Šimić
 3. Dina Kuzman
 4. Drago Dorić
 5. Marijan Podnar
 6. Marina Škrinjarić
 7. Marko Ajček
 8. Ivan Gojević
 9. Josip Brođanac
 10. Ivan Moslavac
 11. Tomislav Boban
 12. Ivan Oklopčić
 13. Mario Zagorac