Općinski sportsko – ribolovni klub „Dravica“ Detkovac

OIB 82339209939
Registarski broj 10000080
Sjedište: Detkovac 203, Detkovac
Predsjednik kluba: Predrag Najcer- 095/910-5654

Cilj

Cilj i svrha osnivanja Udruge je unapređivanje rekreativnog ribolova,sportskog ribolova,ribolovnog turizma, zaštite okoline i ekologije.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih člankom 10.Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. provođenje zakona o slatkovodnom ribarstvu,zakonu o gospodarenju voda 2. širenje svijesti o zaštiti okoliša i ekologije 3. omogućavanje članovima da se orgarizirano bave ribolovom kako rekreativnim tako i sportskim 4. širenje i njegovanje sportsko ribolovne etike među svojim članovima te ostalim ribolovcima i građanima 5. organizacija sportsko-ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova 6. razvijanje sportsko-rekreativnog ribolova među mladima 7. sudjelovanje u kreiranju politike unapređivanja ribarstva,sportskog i rekreativnog ribolova i ribolovnog turizma 8. očuvanje i održavanje ribolovnih voda i okoliša 9. obavljanje drugih zadataka koji proizlaze iz Zakona,ovog Statuta ili programa rada,a na temelju osnove gospodarenja Zajednice sportsko ribolovnih udruga Virovitice.