Općinski NK „Stara Brezovica“

OIB 23700305987
Registarski broj 10000313
Sjedište: Stjepana Radića 119, Brezovica
Predsjednik kluba: Josip Kuzman- 098/992-0840

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima, organizacije nogometnih turnira), razvijanje nogometa među mladima, promicanju odgojnih funkcija nogometa (kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti), razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti, planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji, ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti, organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru Virovitičko-podravske županije), poticanje i promoviranje nogometa, upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti, održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme, suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet, skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika, sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član, obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.