Općina Gradina prijavila je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt „Garaža za vatrogasna vozila“

Općina Gradina prijavila je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt „Garaža za vatrogasna vozila“. Općina Gradina sufinancirati će 10% ukupnog iznosa, a ostatak sufinanciranja od 90% očekujemo od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt će pridonijeti razvoju vatrogastva, sveukupnu sigurnost građana naše općina, kao i povećanje razine kvalitete življenja stanovnika općine Gradina.