OPĆINA GRADINA DONIJELA PRORAČUN OPĆINE GRADINA ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Općinsko vijeće općine Gradina dana 27. prosinca 2021. godine donijelo je Proračun općine Gradina, kao i projekcije za 2023 te 2024. godinu.

Proračun općine Gradina u iznosu od 25. 475.326,12 kn ispred Kluba nezavisnih vjjećnika i HSS-a i Kluba vjjećnika HDZ-a i SDSS-a usvojen je jednoglasno.

Načelnik
Josip Vučemilović-Jurić