OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11 i 04/18), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradina raspisuje

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme – RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Oglas  – računovodstveni referent

Obavijesti i upute

Obrazac izjave

Obrazac – Privola (GDPR)

Obavijest kandidatima

Provjera znanja i sposobnosti