Održana sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak 30. ožujka 2015. godine u 20,00 sati održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Gradina na kojoj je između ostalog donesena Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gradina sa olakšicama za branitelje Domovinskog rata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gradina za 2014. godinu, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Zis-a za 2015.g., donesen je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za Općinu Gradina za 2015.g., Izvješća o utrošku sredstava po Programima održavanja i gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu, Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014.g., Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014.g., te Izvješće o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljop. zemljišta u vlasništvu RH za 2014.godinu.