Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gradina

Na temelju članka 26. i članka 78. Zakona o prostornom uređenje i gradnji (NN 76/07), i članka 31. Statuta Općine Gradina („Službeni vjesnik“ Općine Gradina br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Gradina na 04. sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradina

Preuzmi dokument – Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gradina