Obavijest

Zakon o javnoj nabavi

Temeljem članka 5. c. Zakona o javnoj nabavi („NN“ RH br. 110/07, 125/08) obavještavamo Vas da načelnik općine Gradina ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima općina Gradina kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi.