Obavijest o promjeni žiro-računa Općine Gradina

Općina Gradina obavještava svoje korisnike da je otvoren novi žiro-račun
Općine Gradina.

HR1423600001813600000 – Zagrebačka Banka, te da se sva plaćanja mogu
vršiti na navedni račun.