Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradina – k.č.br. 1921/2 u k.o. Rušani, oranica

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradina.

k.o. Rušani 26.02.2019