Obavijest o konstituiranju savijeta mladih

Obavijest o konstituiranju savjeta mladih općine Gradina

Dana 07. travnja 2023. godine u općini Gradina konstituiran je savjet mladih