Obavijest o izgradnji sustava javnog navodnjavanja

Radovi na izgradnji sustava javnog navodnjavanja, da bi se smanjile/izbjegle štete na kulturama koje se nalaze na planiranim trasama cjevovoda, su u tijeku. Za sve upite možete slobodno kontaktirati na broj: 033/638-170