OBAVIJEST KANDIDATIMA

OPĆINA GRADINA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

19. kolovoza 2016.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva – „Radnik/ica na poslovima revitalizacije javnih površina“- javni radovi u Općini Gradina obavještava da su izabrani slijedeći kandidati;

1. MILENKO VUKŠIĆ, BAČEVAC 124, BAČEVAC
2. GORAN PRTENJAĆA, S. RADIĆA 36, BREZOVICA
3. MIRJANA KASELJ, LUG GRADINSKI 2 B, LUG GRADINSKI
4. SNJEŽANA DASOVIĆ, NOVO SELO 33 G, BAČEVAC
5. TADIJA MATIJEVIĆ, S. RADIĆA 7, ŽLEBINA
6. ANDRIJA DRAŽENOVIĆ, B.J.JELAČIĆA 6, GRADINA
7. BORISLAV FUJS, NOVI GRADAC 26, NOVI GRADAC
8. TOMISLAV RAJNOVIĆ, RUŠANI 208, RUŠANI
9. ZVONIMIR JUHAS, V. NAZORA 57, GRADINA
10. ZDENKO BOŽIĆ, Z. SABOLIĆA 79, ŽLEBINA
11. MIHAELA KARABA, V. NAZORA 51, GRADINA
12. JADRANKA IVANAC, GAJEVA 4, GRADINA

Zahvaljujemo se na prijavi!

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva
Predsjednik
Marko Ajček