Obavijest kandidatima o prehodnoj provjeri znanja i sposobnosti prijavljenima na natječaj “Koordinator projekta Zaželi III-Općina Gradina”

Predmet: Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Sukladno Oglasu za radno mjesto Koordinator projekta „Zaželi III-Općina Gradina“ na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci 1 izvršitelj/ica uz obvezni probni rad od tri mjeseca. objavljenom 31. listopada 2022. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te općine Gradina  obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 17. studeni 2022. sa početkom u  9,30  sati u prostorijama Općine Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, Gradina

Kandidati koji se pozivaju prethodnoj provjeri znanja su

  1. HRVOJE VEREŠ, A.K.ZRINSKI 22, SLATINA
  2. MARIJANA VEČERA, RUŠANI 218, RUŠANI

Testiranje će se provesti na način da se obavi pisana provjera znanja , pisana provjera rada na računalu kao i usmeni intervju sa kandidatima.

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave (sustavno pravno uređenje)

  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine br. 47/06,120/21)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15,123/17,98/19 i 144/20)
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine br. 75/2021)

Poznavanje rada na računala: Microsoft Windows: priručnici za stjecanje znanja o upotrebi računala i rukovanju datotekama, te za aplikativni software za obradu teksta i tabela

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja