O nama

GRADINA

Područje općine Gradina zauzima dio Dravske potolinske zone, prostirući se nizinskim predjelima južno od rijeke Drave, a neposredno uz Županijsku cestu Bušetina – Lukač – Gradina – Suhopolje – Čađavica. Ona sa sjevera graniči sa Mađarskom, sa zapada sa općinama Virovitica i Lukač, sa juga sa općinom Suhopolje, a sa istoka sa općinom Sopje. Površina općine Gradina iznosi 120,90 km2, ima oko 4.485 stanovnika, 1.510 domaćinstava, a gustoća naseljenosti je 36,40 stanovnika po km2 što predstavlja relativno malu gustoću naseljenosti. Preko područja općine Gradina protječe rijeka Drava i to njezinom sjevernom granicom Na području općine Gradina ima tri industrijske zone na kojima se obavlja industrijska proizvodnja, a sve se nalaze u naselju Gradina.

U prvoj industrijskoj zoni, koja je vlasništvo “Poljoprivrednog dobra” d.d., vrši se tehnološki proces sušenja i skladištenja žitarica i uljarica, u drugoj industrijskoj zoni koja je u vlasništvu klaonice “Šuvak”, vrši se prerada mesa. U trećoj industrijskoj zoni koja se nalazi u ulici Vladimira nazora, nalazi se tvrtka “Miss” koja se bavi preradom i proizvodnjom plitica od stiropora.

Cijelo područje općine Gradina je do današnjih dana zadržalo svoju povijesnu strukturu. Naselja ove općine možemo definirati kao naselja pretežito izduženog tipa smještenih u ravničarskim predjelima. Kuće u naseljima općine Gradina su uglavnom kuće sa portikom, okrenute zabatnom stranom prema ulici. Ovakve kuće su još mnogobrojne na ovom području sa zanimljivom fasadom, te inicijalima graditelja i godinom nastanka koje se nalaze na zabatu kuće.