NK “Napredak“ Rušani

OIB 20659586708
Registarski broj 10000321
Sjedište: Rušani 49, Rušani
Predsjednik kluba: Damir Brdarić 098/742-6342
Tajnik kluba: Kristijan Rajnović

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: • planiranje i razvitak sustava sporta ( organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima , organizacije turnira ); • razvijanje nogometa među mladima; • promicanju odgojnih funkcija nogometa ( kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti; • razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti; • planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji; • ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti; • organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini ( promicanje nogometa na prostoru općine Gradina i Virovitičko-podravske županije ); • poticanje i promoviranje nogometa; • upravljanje i održavanje nogometnih igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje djelatnosti; • održavanje treninga i drugih oblika poduke i sportske pripreme; • suradnja sa školskim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; • skrb o zdravlju svojih natjecatelja, trenera i drugih djelatnika; • sudjelovanje u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član; • obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima; • sudjelovanje u sportskim natjecanjima.