NK „Graničar“

OIB 04305364031
Registarski broj 10000853
Sjedište: Stjepana Radića 6, Žlebina
Predsjednik kluba: Dražen Jurković 098/722-938
Tajnik kluba: Mario Jakša

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima , organizacije nogometnih turnira), razvijanje nogometa među mladima, promicanju odgojnih funkcija nogometa ( kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti, razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti, planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji, ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti, organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru Virovitičko-podravske županije), poticanje i promoviranje nogometa , upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti; održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme; suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika; sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član; obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.