NK „Brana Bačevac“

OIB 05268693877
Registarski broj 10000744
Sjedište: Bačevac bb, Bačevac
Predsjednik udruge: Mario Rengel
Tajnik udruge: Darko Boban- 098/408-819

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Kluba jesu: • planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima, organizacije nogometnih turnira), • razvijanje nogometa među mladima, • promicanju odgojnih funkcija nogometa (kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti), • razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti, • planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji, • ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti, • organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru Virovitičko-podravske županije), • poticanje i promoviranje nogometa , • upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti, • održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme, • suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet, • skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika, • sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član, • obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.