Lovačka udruga „Kuna“ Detkovac

OIB 99416000208
Registarski broj 10000028
Sjedište: Lanka 26, Detkovac
Predsjednik udruge: Tomo Baturina- 099/227-1220

Cilj

1. uzgoj i zaštita divljači; 2. zaštita prirode i okoliša očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirodnih vrijednosti; 3. lov i korištenje divljači i njezinih dijelova; 4. osiguranje stručne osobe za izradu i provođenje lovno-gospodarske osnove; 5. organiziranje lovočuvarske službe; 6. stručno obrazovanje članova ( lovočuvar, ocjenjivač trofeja, kinološki sudac, stručna osoba za prvi pregled divljači i drugo); 7. suradnja s drugim organizacijama i lovačkim udrugama te kinološkim i streljačkim organizacijama;

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Provođenje lovostaja u skladu sa postojećim Pravilnikom o lovostaji; privremenu zabranu lova divljači; provedbu radnji koje osiguravaju opstanak i razmnožavanje divljači koja trajno ili sezonski živi u lovištu te mjere za očuvanje i poboljšanje staništa; održavanje utvrđene brojnosti, omjera spolova i gospodarske starosti populacije divljači koja se uzgaja (uzgojni i redukcijski odstrjel); osiguravanje uvjeta za razmnožavanje i vođenje mladunčadi; unošenje i čuvanje divljači radi postizanja brojnosti utvrđene lovno-gospodarskom osnovom i programom uzgoja; osiguravanje provedbe higijensko-zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači (sanitarni odstrjel); smanjivanje broja divljači koja čini štetu usjevima na podnošljivi broj; smanjivanje broja nezaštićene divljači (štetnici i predatori) na podnošljivi broj, te uklanjanje pasa i mačaka skitnica; spašavanje divljači od elementarnih nepogoda; provedbu mjera za osiguranje dovoljne količine kvalitetne hrane i pitke vode; podizanje i održavanje lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata; poduzimanje preventivnih mjera (istjerivanje divljači) pri obavljanju poljoprivrednih i drugih radova te upotrebu zaštitnih naprava na poljoprivrednim strojevima; upotrebu sredstava za zaštitu bilja ili drugih kemijskih sredstava na propisan način i poduzimanje preventivnih mjera pri paljenju strništa i sl; upotreba lovačkih pasa u skladu sa Pravilnikom o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, imati lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa ispitom; čuvanje lovišta i suzbijanje krivolova.