KUD „Seljačka Sloga“ Brezovica

OIB 20571621875
Registarski broj 10000453
Sjedište: Stjepana Radića 2, Brezovica
Predsjednik udruge: Marko Mandić- 091/605-6096
Tajnica udruge: Marica Silner

Cilj

Cilj osnivanja Udruge je bavljenje kulturno – umjetničkom djelatnošću u smislu izučavanja i njegovanja izvornog i reproduktivnog folklora, vokalne i instrumentalne glazbe, čuvanja, nabave i izrade narodnih nošnji, ostalih folklornih i etnografskih sadržaja,njegovanje i očuvanje izvornih običaja te poticanje mladih na aktivni angažman na svim područjima javnog i društvenog života.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora, lokalne i instrumentalne glazbe, te ostalih folklornih i instrumentalnih sadržaja 2. razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu 3. zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara 4. zaštita kulturnih krajolika 5. kulturno umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam 6. izrada projekata u okvirima navedenim ciljeva i djelatnosti, te predlaganje istih nadležnim tijelima 7. suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama, pojedincima iz zemlje i inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću 8. ostale djelatnosti kulturne baštine.