KORONAVIRUS: Odluka o zabrani zadržavanja na ulicama i javnim površinama