Kontakt

OPĆINA GRADINA

Načelnik Josip Vučemilović-Jurić dr.med.vet.

mob 099-216-3782

e-mail nacelnik.gradina@gmail.com

Jedinstveni upravni odjel:

Pročelnik Ivana Brajković

opcina-gradina@vt.t-com.hr

tel 033/784-155 mob 099/216-3785

Viši stručni referent Anamari Crljen

opcina.gradina91@gmail.com

tel 033/784-227 mob 099/216-3786

Administrativni referent Snježana Juhas

opcina.gradina1@vt.t-com.hr

tel 033/784-228 mob 091/587-8997

Komunalni redar Danijel Šimić

komunalniredargradina@gmail.com

mob 099/736-1527

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama