Natječaji

JAVNI NATJEČAJ o povjeravanju komunalnih poslova

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Klasa: 022-01/16-01/02 Ur. Broj: 2189/03-04-16-01 Gradina, 20. siječnja 2016. Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 26-03/ pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima ...

Read More »