KANDIDACIJSKE LISTE

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŽUPANA VIROVITIĈKO-PODRAVSKE ŽUPANJE, GRADONAČELNIKE I NAČELNIKE OPĆINA

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE GRADINA

Klasa: 12/2009

Ur. Broj: 2189/12-09

U Gradini, 28. travnja 2009.

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GRADINA

1.Kandidat:Drago Brdarić, Hrvat, Rušani, Rušani 210

Zamjenik kandidata: Tihomir Duvnjak, Hrvat, Rušani, Rušani 8

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP

I HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJEI BARANJE–HDSSB

2.Kandidat: Dražen Peić, Hrvat, Gradina, V. Nazora 39

Zamjenik kandidata: Stjepan Zagorac, Hrvat, Žlebina, Z. Sabolića 71

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA–HDZ I HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA-HSS

3. Kandidat: Željko Viljevac,Hrvat, Gradina, Lj. Gaja 34

Zamjenik kandidata: Antun Kašić, dr.vet.med., Hrvat, Rušani, Rušani 54

HRVATSKA STRANKA PRAVA–HSP I HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA–HSU

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAĈELNIKA OPĆINE GRADINA

1.Kandidat: Drago Brdarić

Zamjenik kandidata: Tihomir Duvnjak

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP I HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE–HDSSB

2.Kandidat: Dražen Peić

Zamjenik kandidata: Stjepan Zagorac

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA–HDZ I HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

3.Kandidat: Željko Viljevac

Zamjenik kandidata: Antun Kašić

HRVATSKA STRANKA PRAVA–HSP I HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA–HSU