Javni uvid – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Gradina

Općina Gradina izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Gradina. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 13. rujna 2019. do 28. rujna 2019. godine izvršiti radnim danom od 09.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće općine Gradina u roku od 30 dana. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gradina moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se moraju dostaviti općini Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina.

Obrazac_Programa

Poziv na javni uvid

Program raspolaganja

https://gis.gradina.hr/gis