Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u program javnog rada u općini Gradina “Radom za zajednicu i sebe”

Na temelju članak 41. Statuta Općine Gradina (“Službeni vjesnik Općine Gradina“ broj 3/13. i 7/14.) načelnik Općine Gradina raspisuje

Javni poziv za prijavu kandidata

Za zapošljavanje u program javnog rada u općini gradina

“radom za zajednicu i sebe”

  1. Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Gradina objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Općine Gradina u javni rad.

  1. Programom javnog rada na području Općine Gradina zaposliti će se pedeset (50) osoba i to na poslovima revitalizacija javnih površina na području Općine Gradina.

Sredstva za plaće i troškove prijevoza osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava inicijator i izvođač programa, odnosno Općina Gradina, kao jedinica lokalne samouprave.

  1. Prijaviti se mogu kandidati s prebivalištem na području Općine Gradina koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti ,mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi

– prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole:

– prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;

3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina:

– prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca;

4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:

– prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.

  1. Javni poziv za javne radove na području Općine Gradina objavljen je na internet stranici Općine Gradina www.gradina.hr
  1. Pisanoj prijavi s osnovnim osobnim podacima (obrazac: Prijavnica), potrebno je priložiti:

  • presliku osobne iskaznice

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

  • dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o ispunjenju uvjete iz točke III.

  1. Prijave se primaju od 10.03.2015.do 18.03. 2015. godine u Općini Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 033/784-155 .

 

JAVNI POZIV-JAVNI RADOVI

P R I J A V N I C A-JAVNI RADOVI