Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gradina

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gradina, općinsko  Vijeće općine Gradina objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gradina na vremenski period od 25 godina i na vremenski period od 5 godina

Javni natječaj će biti objavljen na Internet stranici općine Gradina www.gradina.hr te na oglasnoj ploči općine Gradina

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske“, na adresu općine Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemjišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podrućju općine Gradina

Obrasci

Obrazac ponude na 5 godina

Obrazac ponude na 25 godina