JAVNI NATJEČAJ ZA KOMUNALNE POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, POLJSKIH PUTEVA , KANALA I MOSTOVA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine br: 68/18 i 110/18 ) , te članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima općine Gradina („Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 7/19) načelnik općine objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA KOMUNALNE POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, POLJSKIH PUTEVA, KANALA I MOSTOVA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA.

JAVNI NATJEČAJ ZA KOMUNALNE POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, POLJSKIH PUTEVA, KANALA I MOSTOVA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA ODRŽAVANJE I UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA, POLJSKIH PUTEVA, KANALA I MOSTOVA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA