Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vlada Republike Hrvatske je dana 23. travnja 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 31. svibnja 2015. godine.

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina, da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na intemetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 20. svibnja 2015. godine.

Na intemetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i službenicima ovlaštenim za vođenje registra birača.

Također, do 20. svibnja 2015. godine, građanima će u nadležnim uredima biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača pojedinog grada ili općine. S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, popis birača koji se sastavlja za svake izbore, sadrži podatke samo o biračima pripadnicima nacionalnih manjina s prebivalištem u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz prebivalište uvjet za ostvarivanje prava glasovanja je važeća osobna iskaznica. Naime, samo birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača. Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju biračko pravo, a prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje POTVRDOM ZA GLASOVANJE (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).