Izbori 2013.

Izvješće o financiranju izbora Op. Gradina 2013. – preuzmite ovdje…

Kandidacijska  lista Cindrić-lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje…

Kandidacijska  lista HDSSB -lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje…

Kandidacijska  lista hdz-lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje…

Kandidacijska  lista HSP -lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje…

Kandidacijska  lista SDP-lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje…

Rezultati konačni za načelnika Općine Gradina 2013. – preuzmi ovdje…

Rezultati konačni za Op. vijeće Općine Gradina 2013. – preuzmi ovdje…

Rješenje o određivanju biračkih mjesta 2013 Gradina – preuzmi ovdje…

Rješenje-zbirno-5 – preuzmi ovdje…

Rješenje-zbirno-6 – preuzmi ovdje…

Zbirna lista-lokalni izbori-2013. – preuzmi ovdje…

Zbirna lista-lokalni izbori-2013-načelnici – preuzmi ovdje…