Donijeta odluka o izradi Strategije razvoja općine Gradina za razdoblje do 2020. godine

U ponedjeljak 20. travnja je održana sjednica Općinskog vijeća Gradine na kojoj je donijeta odluka o izradi Strategije razvoja općine za razdoblje do 2020 godine. Cilj izrade Strategije je da se utvrde ciljevi razvoja, da Strategija bude provediva u praksi i da pridonese unapređenju razvoja općine Gradina u svim segmentima.