DVD Stara Brezovica

OIB 05571498127
Registarski broj 10000104
Sjedište: Stjepana Radića 2, Brezovica
Predsjednik društva: Srećko Lukačević 098-195-7245
Zapovjednik društva: Ilija Golubić 099-325-5190

Cilj

Ciljevi Društva: – unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – organizacija preventivne zaštite i podizanje svijesti o istoj, – učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja odnosno području odgovornosti Društva, – provođenje vatrogasnih aktivnosti, – osposobljavanje, usavršavanje,održavanje i podizanja operativne spremnosti članova Društva, – podizanje svijesti i očuvanje vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici, – promicanje vatrogasnog sustava kroz vatrogasna natjecanja, rad s mladeži te kroz djelovanje u lokalnoj zajednici, – dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, – suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave, pravnim osobama, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja sustava vatrogastva i zaštite od požara, – promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva, – razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnosti Društva: – sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom – pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama – obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasna djelatnostprovodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama kao neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Društvo može, osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske, ugostiteljske i društvene djelatnosti sukladno odredbama pozitivnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog društva. Za njihovo obavljanje Društvo može imati stalne i povremeno zaposlene djelatnike.