25. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradina 21. prosinca u 18,00 sati

Temeljem članka 33. Statuta Općine Gradina (“Službeni vjesnik Općine Gradina“ br. 3/13. i 7/14, 1/18.), te članka 26. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gradina (“Službeni vjesnik Općine Gradina“ broj 3/13.)

Saziva se 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradina, koja će se održati 21. prosinca 2020 (ponedjeljak) sa početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Gradina

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 24. sj općinskog vijeća općine Gradina
 3. Usvajanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu uz donošenje

– Izvješća o utrošku sredstava programa ostalih javnih potreba za 1-6 mj. 2020.

– Izvješća o utrošku sredstava programa  javnih potreba u sportu za 1-6 mj. 2020.

 -Izvješća o utrošku sredstava programa javnih  potreba u kulturi za 1-6 mj. 2020.

– Izvješća o utrošku sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 1-6 mj. 2020.

– Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 1-6 mj. 2020.

– Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  za 1-6 mj. 2020.

– Izvješća o utrošku sredstava programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta, a nalazi se na području općine Gradina  za 1-6 mj. 2020.

 1. Izvješće o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 1-6 mj. 2020.
 2. Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 1-6 mj. 2020.
 3. Donošenje proračuna općine Gradina za 2021. godinu, te projekcija za 2021 i 2022. godinu uz donošenje programa;

– Programa utroška sredstava od naknadu za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

– Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

– Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

-Program ostalih javnih potreba za 2021. godinu

-Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

-Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

 1. Donošenje programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 2. Donošenje programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 3. Donošenje Plana razvojnih programa općine Gradina i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 4. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna općine Gradina za 2021. godinu
 5. Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka općinskog vijeća Općine Gradina za 2021. godinu
 6. Donošenje provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Gradina za 2021. godinu.
 7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu
 8. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Gradina za 2021.
 9. Donošenje programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta, a nalazi se na području općine Gradina za 2021. godinu
 10. Donošenje Plana rada vijeća općine Gradina za 2021. godinu
 11. Različito